Tha thứ

The noblest revenge is to forgive. Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN