Tha thứ cho nhau

Khi yêu người ta có thể tha thứ cho nhau tất cả. Khi ghét người ta có thể nói xấu nhau tất cả.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN