Tôi đã học được rằng…

Tôi đã học được rằng… Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN