Tôi muốn làm một người nhỏ bé nhất

Tôi muốn làm một người nhỏ bé nhất trong nhân loại có ước mơ và có mong muốn hoàn thành ước mơ chứ không muốn làm một người vĩ đại không có ước mơ, không có mong muốn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN