Tu ố chi tâm

Tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã. (Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa.)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN