A friend

A friend is worth all hazards we can run. Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN