Bạn giận

Bạn giận dữ một chút thì mất đi sáu mươi giây hạnh phúc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN