Đầu lưỡi

Đầu lưỡi tuy mềm nhưng có thể làm tổn thương người khác.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN