Đề: Tả cảnh Hồ Gươm

Đề: Tả cảnh Hồ Gươm Tháp Rùa trông như cái nhà hoang, cầu Thê Húc uốn cong trông như con tôm luộc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN