Dũng cảm

Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN