Hãy chớp lấy cơ hội

To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions. Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN