Hình dung về tương lai

Hình ảnh mà bạn hình dung về tương lai, trong mỗi hoàn cảnh, đều có giá trị hơn nhiều so với sự hồi tưởng của bạn về quá khứ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN