If dreaming is the only way to be with you

If dreaming is the only way to be with you, then let me dream forever. (Nếu như mơ là cách duy nhất để được ở bên em, thì cứ để anh mơ mãi mãi.)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN