Trời sẽ giúp

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN