Khi mới lên

Khi mới lên đường, tôi không phải là 1 người chiến thắng. Tôi phải xây dựng lòng tin rằng tôi có năng lực chiến thắng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN