Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN