Khôn ngoan

Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận đến với sự ba hoa.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN