Sự đau đớn

Sự đau đớn buộc ngay cả người trong sạch cũng phải nói dối.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN