Nói dối

Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN