Niềm vui của bạn chỉ có giới hạn

Nếu bạn có thể nói ra trong lòng bạn cảm thấy vui như thế nào, thì niềm vui của bạn chỉ có giới hạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN