Trong tình cảm

Trong tình cảm, thiếu logic là minh chứng tốt nhất của sự chân thành.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN