Lạy thượng đế

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ! Tổ cha mày con khổ mãi nghe con!CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN