Nấc thang cho bậc anh tài

Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN