Nếu lỡ ngày mai em có chồng

Nam Nếu lỡ ngày mai em có chồng Anh về lê gót tận biển đông Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN