Nóng giận

Nóng giận là tự đem lỗi lầm của kẻ khác để trừng phạt mình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN