Người nóng nảy

Người nóng nảy là tù nhân để mặc kẻ địch sắp xếp.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN