sự kiên nhẫn

Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN