Sống không hề có mục đích

Có những người sống không hề có mục đích gì. Họ trôi nổi trên đời như cọng cỏ trên sông. Họ không đi mà bị cuốn đi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN