Sự trưởng thành

Sự trưởng thành của rất nhiều người giống như xây dựng giáo đường – bộ phận gần mặt đất đã hoàn thành, những bộ phận cao vút lên trời, tức là lầu tháp và đỉnh tháp lại luôn ở trạng thái chưa hoàn thành.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN