The best of friends

It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers. Kì diệu thay khi hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng buồn bã thay khi bạn bè thân thiết lại trở nên hai kẻ xa lạ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN