Tôi chỉ

Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN