Trí tuệ

Trí tuệ chỉ quyết định bởi một việc, chính là tư tưởng giỏi điều khiển mọi thứ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN