Trở ngại to nhất của hạnh phúc

Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN