Dùng lửa không thể dập tắt lửa

Dùng lửa không thể dập tắt lửa, giống như vậy dùng sức mạnh tà ác cũng không thể diệt trừ tà ác.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN