Every time you made me smile

If I could reach up and hold a star for every time you made me smile… I’d have the entire night sky in my palm. (Nếu em có thể với tay nắm lấy một vì sao mỗi khi anh làm em mỉm cười… em sẽ có trọn bầu trời đêm trong lòng bàn tay.)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN