Người yêu nước

Thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước tốt, anh phải trở thành kẻ thù của tất cả phần còn lại của nhân loại. It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN