Rừng rậm trước khi có cư dân

Rừng rậm trước khi có cư dân, hoang mạc có sau khi cư dân xuất hiện.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN