The fire shines brightly

Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly. Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN