Trai khôn lấy được vợ hiền

Trai khôn lấy được vợ hiền. Như nhặt được tiền như trúng được lô.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN