Trí óc

Trí óc lớn lên bằng những gì người ta nuôi dưỡng nó.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN