Tướng giỏi

Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN