Vì tình yêu

Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN