Vinh dự lớn nhất

Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ tổ quốc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN