Ánh hào quang

When friends’ stop being frank and useful to each other, the whole world loses some of its radiance. Khi bạn bè không còn thẳng thắn và hữu ích với nhau nữa thì cả thế giới như mất đi một phần ánh hào quang của nó.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN