Khuyết điểm của vĩ nhân

Khuyết điểm của vĩ nhân chính là an ủi của người ngu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN