Tôi là chúa tể

Tôi là chúa tể số phận của tôi, tôi là chủ nhân của linh hồn tôi.



CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN